Fustița Neagra cu Luminițe

 

Din tulle negru, simplu, cu lumini

țe ce creeaz

ă un look supranatural, Fusti

ța cu Lumini

țe de

Vrăjitoare te invit

ă s

ă p

ă

șesti

în lumea magic

ă 

și plin

ă de imagina

ție a Halloween-ului.